Οδηγίες για την έναρξη των κατηχητικών σχολείων

Τα κατηχητικά σχολεία ανοίγουν! Πώς;

Οι υγειονομικοί κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων, θα εφαρμοστούν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των κατηχητικών σχολείων. Επομένως…

  1. Κάθε παιδί θα παρακολουθεί αυστηρά μόνο τα μαθήματα του τμήματός του.
  2. Στο τμήμα του προκατηχητικού θα γίνονται δεκτά μόνο τα παιδιά 4-5 χρονών, όχι μικρότερα.
  3. Οι γονείς των παιδιών όλων των τμημάτων καθώς και τα αδέρφια τους δεν θα μπορούν να μπαίνουν στο χώρο του Κέντρου Νεότητας. Θα αφήνουν τα παιδιά τους στην είσοδο την ώρα έναρξης και θα τα παραλαμβάνουν την ώρα αποχώρησης, αυστηρά σύμφωνα με το πρόγραμμα έτσι ώστε να μεσολαβεί χρόνος για αερισμό της αίθουσας.
  4. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους για όλα τα παιδιά και τους κατηχητές.
  5. Τα παιδιά θα έχουν πάντα μαζί τους το προσωπικό τους παγουρίνο και μικρή συσκευασία αντισηπτικού. Επίσης, τα νήπια που θα παρακολουθούν το προκατηχητικό και θα έρχονται στην αίθουσα αμέσως μετά την εκκλησία, θα φέρνουν μαζί τους από το σπίτι το πρωινό τους.
  6. Εννοείται ότι δεν προσερχόμαστε όταν είμαστε ασθενείς. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ασθένεια κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα ενημερώνεται άμεσα ο γονέας.
  7. Το πρόγραμμα του κατηχητικού σχολείου αναμορφώνεται σύμφωνα με τις νέες οδηγίες (αποφυγή αντικειμένων, υλικών και παιχνιδιών κοινής χρήσης).

Σκοπός μας είναι να κρατήσουμε τα κατηχητικά σχολεία ανοιχτά. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να τα καταφέρουμε!