Αναστολή λειτουργίας κατηχητικών σχολείων

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος κατά τη Συνεδρίασή της και στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, αποφάσισε, μεταξύ άλλων να ανασταλεί και η λειτουργία των Κατηχητικών Σχολείων. Ως εκ τούτου τα κατηχητικά σχολεία του Κέντρου Νεότητας και όλες οι δράστηριότες θα πάψουν μέχρι νεοτέρας.

Τα μαθήματα στα περισσότερα τμήματα του κατηχητικού σχολείου θα συνεχιστούν πλέον εξ αποστάσεως είτε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, είτε με την αποστολή του μαθήματος σε μορφή βίντεο που θα ανεβαίνει κάθε Kυριακή στο κανάλι του Κέντρου Νεότητας στο youtube. Ο σύνδεσμος θα γνωστοποιείται στους γονείς των μαθητών από τους κατηχητές.

Καλή δύναμη σε όλους!

You may also like...