Ομάδα παιχνιδιού για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες,

προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα.

You may also like...