Χορωδία βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής 2015-2016

Τη χρονιά 2015-2016 λειτούργησε στο Κέντρο Νεότητας χορωδία βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής με δασκάλους τους ιεροψάλτες της ενορίας μας Ανάργυρο και Δημήτριο. Η χορωδία απαρτίστηκε από 20 περίπου νέους, νέες και παιδιά του Κέντρου Νεότητας  που συγκεντρώνονταν τις Κυριακές μετά τη Θ. Λειτουργία και μάθαιναν βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια. Η χορωδία συμμετείχε στην χριστουγεννιάτικη γιορτή των κατηχητικών σχολείων ψάλλοντας χριστουγεννιάτικους ύμνους και παραδοσιακά κάλαντα.